Tehnicile Freinet

Tehnicile Freinet

Ce este pedagogia Freinet?

Tehnicile Freinet presupun colaborarea, schimbul de idei, adică viața cooperativă a clasei permințând realizarea eficientă a obiectivelor care țin de socializare. Grupul este important pentru că favorizează punerea în comun a experiențelor individuale și interacțiunile dintre membrii săi.

Aplicarea tehnicilor de învățare Freinet presupune din partea cadrului didactic flexibilitate, deschidere, implicare, participare efectivă, spirit novator.

Pentru pregătirea elevilor, pedagogia Freinet promovează situațiile deschise de învățare, în care cunoștințele nu sunt primite de- a gata, deja elaborate, ci în care elevii își construiesc știința prin propriul efort. Întreaga activitate de învățare se bazează pe instaurarea în clasă a unei atmosfere deschise, stimulative, optimiste.