Step by Step

Step by Step

Ce este programul  Step-by-Step? 

Programul Step-by-Step promovează educația centrată pe copil, predarea orientată după nevoile și interesele acestuia, individualizarea pregătirii, învățarea organizată în centre de activitate, implicarea familiei și a comunității în procesul educației școlare, respectarea și aprecierea diversității umane, susținerea copiilor aparținând grupurilor defavorizate. Foarte important este mediul în care își desfășoară activitatea copiii, acesta trebuie sa fie prietenos, atractiv, stimulativ, bogat în resurse pentru învățare.

Prin metodologia sa, programul Step-by-Step promovează inițiativa personală a copilului, consolidarea încrederii în sine, libertatea de gândire și de exprimare, respectul pentru ceilalți, respectarea și aprecierea diferențelor, toate acestea fiind calități necesare vieții într- o societate democratică.

Programul Step-by-Step pregătește elevii pentru viață pornind de la ideea lui John Dewey că școala, prin tot ceea ce se întâmplă în interiorul ei, face parte din viață. Scopul pe termen lung al programului este consolidarea deprinderilor de învățare pe termen lung, recognoscibile printr- o serie de caracteristici: curiozitate, empatie, creativitate, productivitate.  Pentru a-l  putea pregăti mai bine pe elev pentru viitor, pentru o lume în continuă schimbare, educarea dorinței sale de a învăța permanent este asumată ca un imperativ.