Planul Jena

Planul Jena

Ce este Planul Jena?

Alternativa  educațională Planul Jena urmărește dezvoltarea armonioasă a pesronalității copilului, corelată cu pregătirea lui pentru integrarea în societate. Principiile, ideile, valorile și metodele sale sunt centrate pe cerințele și trebuințele formării omului în societate și pentru societate urmărindu-se formarea conștiinței de sine a copilului, cultivarea responsabilității, a dorinței și a capacității de a lua decizii independent, formarea comportamentelor necesare participării la viața comunității.

Alternativa educațională Planul Jena pune accentul pe implicarea copilului în activitate și pe învățarea integrată. Ea îmbină ideea de individualizare în procesul educațional cu aceea de colectivitate, pune accentul pe viața socială a elevului și promovează metodologii novatoare care corespund cerințelor educaționale moderne. Activitățile de bază sunt acelea care definesc ființa umană: conversația, jocul, lucrul, serbarea. Un rol important în realizarea educației după Planul Jena îl au activitățile extracurriculare, care sunt complementare celor obligatorii și au o influență formativă semnificativă asupra elevilor. Ele valorifică aptitudinile și pasiunile copiilor, antrenându-i în abordarea unor teme care necesită inițiativă, responsabilitate, creativitate, comunicare și relaționare.