Pedagogia Waldorf

Pedagogia Waldorf

Ce este pedagogia Waldorf?

În pedagogia Waldorf, copilul este privit ca o entelehie, o ființă al cărei țel se află în ea însăși și care este alcătuită din trup, suflet și spirit. Cele trei elemente constitutive ale ființei umane se dezvoltă diferențiat. Dată fiind o astfel de dezvoltare stadială, în educație esențiale sunt cunoașterea copilului, exploatarea forțelor spirituale și creative existente în el, respectarea ritmului individual al fiecăruia, spiritul de inițiativă, creativitatea, mobilitatea în gândire, toate acestea reprezentând căi spre afirmarea libertății persoanei. Programul educațional va fi realizat în concordanță cu aceste particularități.

Scopul prioritar al pedagogiei Waldorf este acela de a- i permite fiecărui copil să își urmeze drumul personal în armonie cu ritmul propriu și cu trebuințele sale, prin manifestarea liberă în acțiune.

Fundamentală în educația Waldorf este recunoașterea faptului că fiecare ființă umană este unică și trece prin diferite etape ale vieții. Responsabilitatea pedagogiei este să răspundă nevoilor fizice, sociale, emoționale,  intelectuale și spirituale specifice fiecărei faze de dezvoltare pentru o formare armonioasă a personalității copilului.