Inregistrare CIAE 2016

Inregistrare CIAE 2016

Conferinţa internaţională

METODOLOGII SPECIFICE ÎN ALTERNATIVELE EDUCAŢIONALE

Bistriţa, ediţia a IV- a, 3 iunie 2016

Nerespectarea cerinţelor de tehnoredactare conduce în mod automat la respingerea lucrării.

La bibliografie se vor consemna obligatoriu sursele, inclusiv cele de pe internet. Nu sunt acceptate lucrări plagiate. Descoperirea aceluiaşi fragment de text preluat în mai multe lucrări implică respingerea materialelor trimise spre publicare.

În cazul neacceptării unei lucrări, autorul acesteia va fi înştiinţat în timp optim.