CONFERINȚĂ CIAE 2016

CONFERINȚĂ CIAE 2016

 

– Conf. univ. dr. Horaţiu CATALANO – Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

COMITETUL ŞTIINŢIFIC:

– Prof. univ. dr. Ion ALBULESCU, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

– Prof. univ. dr. Vasile CHIŞ, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

– Prof. univ. dr. Constantin CUCOŞ, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi

– Prof. univ. dr. Ion-Ovidiu PÂNIŞOARĂ, Universitatea din Bucureşti

– Prof. univ. dr. Cristian STAN, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

– Senior Lecturer Ştefan POPENICI, Universitatea din Melbourne, Australia

– Prof. univ. dr. Gheorghe FELEA, Consilier MEN, Vicepreşedinte al Comisiei Naţionale pentru Alternative Educaţionale

– Prof. univ. dr. Venera- Mihaela COJOCARIU, Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău

– Prof. univ. dr. Crenguţa Lăcrămioara OPREA, Universitatea din Bucureşti

– Prof. univ. dr. Viorel NICOLESCU, Universitatea din Bucureşti

– Conf. univ. dr. Florin-Vasile FRUMOS, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi

– Conf. univ. dr. Otilia CLIPA, Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava

– Conf. univ. dr. Claudiu LANGA, Universitatea din Piteşti

– Conf. univ. dr. Mihaela NEACȘU, Universitatea din Piteşti

– Conf. univ. dr. Alina RUSU, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

– Conf. univ. dr. Mirela ALBULESCU, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

– Dr. Pálfi SÁNDOR, Universitatea din Debrecen, Ungaria

– Dr. Molnár BALÁZS, Universitatea din Debrecen, Ungaria

– Conf. univ. dr. Adina GLAVA, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

– Conf. univ. dr. Cătălin GLAVA, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

– Conf. univ. dr. Ramona RĂDUȚ- TACIU, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

– Dr. Magdolna NEMES, Universitatea din Debrecen, Ungaria

– Lector univ.  dr. Verity CAMPBELL-BARR, Universitatea din Plymouth, Anglia

– Lector univ. dr. Cristian PETRE, Universitatea Ovidius din Constanţa

– Lector univ. dr. Sorin ŢIGĂREANU, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

– Dr. Magda BALICA, Institul de Ştiinţe ale Educaţiei

– Dr. Monica CUCIUREANU, Institul de Ştiinţe ale Educaţiei

– Dr. Ovidiu DAMIAN, Preşedintele Federaţiei de Pedagogie Curativă din România

– Anca TRIFU, Preşedintele Asociaţiei pentru Dezvoltarea Educaţiei Montessori în România

– Mariana BÂNDEA, Preşedintele Asociaţiei Române pentru o Şcoală Modernă Celestin Freinet

– Carmen LICA, Director executiv- Asociaţia Centrul Step by Step pentru Educaţie şi Dezvoltare

 

COMITETUL DE ORGANIZARE:

– Conf. univ. dr. Mircea MUREȘIANU, Extensia Universitară Bistrița

– Lector univ. dr. Olga CHIȘ, Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei

– Lector univ. dr. Cornelia STAN,  Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei

– Lector univ. dr. Delia MUSTE, Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei

– Lector univ. dr. Viorel DRAGOȘ, Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei

– Lector univ. dr. Dana JUCAN, Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei

– Lector univ. dr. Denisa MANEA, Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei

– Asist. univ. drd. Ciprian BACIU, Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei

– Asis. univ.  dr. Ioana MUDURE- IACOB, Facultatea de Litere, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

– Prof. drd. Smaranda FLOREAN, Inspector şcolar pentru alternative educaţionale- ISJBN

– Prof. dr. Rodica BRĂNIŞTEANU, Cadru didactic asociat, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

– Prof. dr. Dorel BIDICĂ, Cadru didactic asociat, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

– Prof. dr. Alina BERBECARU, Cadru didactic asociat, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

– Prof. Smaranda PUŞCAŞ, Coordonator atelier Freinet

– Prof. drd. Cristina CATALANO, Coordonator atelier Step by Step

– Prof. Miron GOLASIE, Coordonator atelier Pedagogia Curativă, Centrul de Pedagogie Curativă Simeria

– Prof. Eniko CUPȘA, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Lacrima, Bistrița

– Prof. Ana-Maria BREZNICEANU, Coordonator atelier Montessori

– Prof. drd. Emilia CÎRCEIE, Cadru didactic asociat, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

– Prof. Emiliana CHIRA, Director G. P. P. Nr. 12, cu program Step-by-Step, Bistriţa

 

INVITAȚI:

– Prof. Gabriela DROC, Inspector general MENCȘ

– Prof. Viorica PREDA, Inspector general MENCȘ

– Emil Radu MOLDOVAN, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

– Prof. Camelia TABĂRĂ, Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud

– Prof. Crina CLAPOU, Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud

 

Persoane de contact:

– Prof. Gabriela MAIER, masterand, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

– Prof. Carmen MUSCARI- SALVAN, masterand, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca