Conferință internațională

METODOLOGII SPECIFICE ÎN ALTERNATIVELE EDUCAŢIONALE

va avea loc în data de 3 iunie 2016, la Extensia Universitară Bistriţa, a Universităţii Babeş- Bolyai, are ca scop principal promovarea şi diseminarea celor mai recente dezvoltări teoretice şi practice circumscrise alternativelor educaţionale, fiind singura iniţiativă de acest gen din România.

Manifestarea, organizată de Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei, va reuni cadre didactice din mediul academic din ţară şi străinătate, practicieni din învăţământul preuniversitar, reprezentanţi ai asociaţiilor şi federaţiilor alternativelor educaţionale, reprezentanţi ai organizaţiilor profesionale, şi instituţiilor publice, dar şi a cercetătorilor, practicienilor din domeniu, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor.

Aflată la cea de-a patra ediţie, conferinţa reprezintă o oportunitate semnificativă de cunoaştere şi dezvoltare a acestui domeniu, pe baza cercetărilor şi exemplelor de bună practică.

Interesul acordat acestei tematici a determinat participarea unui număr de 250 de teroreticieni şi practicieni ai acestui domeniu, la fiecare dintre ediţiile precedente. Contribuţiile participanţilor s-au concretizat în editarea unor volume cotate CNCS, circumscrise tematicilor specifice celor şase alternative educaţionale existente în România: Step by Step, Waldorf, Freinet, Pedagogia curativă, Montessori şi Planul Jena.


Vă invităm la Bistrița să reflectăm asupra provocărilor actuale și de perspectivă ale alternativelor educaționale, structurate pe următoarele secţiuni ale conferinței:
Secţiunea 1. Dezvoltări metodologice, direcţii de acţiune şi conceptualizări specifice în alternativele educaţionale
Secţiunea 2. Optimizarea dezvoltării competenţelor pedagogice prin programe alternative de formare profesională
Secţiunea 3. Contribuţia pedagogiilor alternative la optimizarea educaţiei contemporane
Secţiunea 4. Convergenţe teoretice şi practice între învăţământul alternativ şi cel tradițional


Termene:
- 19 mai 2016- înscrierea participanților și trimiterea abstractului/ rezumatului
- 25 mai 2016- feedback pentru (ne) acceptarea abstractului/ rezumatului
- 1 iunie 2016- achitarea taxei de participare


  • edu

ALTERNATIVE EDUCAŢIONALE

Alternative educaționale existente in Romania

Program conferință

METODOLOGII SPECIFICE ÎN ALTERNATIVELE EDUCAȚIONALE
orar edu

EXTENSIA BISTRIŢA a Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca str. Andrei Mureşanu, nr. 3-5, Bistrița

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis id purus efficitur, mollis purus laoreet, tincidunt metus. Etiam enim

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis id purus efficitur, mollis purus laoreet, tincidunt metus. Etiam enim

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis id purus efficitur, mollis purus laoreet, tincidunt metus. Etiam enim

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis id purus efficitur, mollis purus laoreet, tincidunt metus. Etiam enim